Perimetrické zariadenia

alarmy

Perimetrická ochrana objektu slúži na zabezpečenie proti narušenie stráženého perimetra objektu. K dispozícii sú monostatické a bistatický mikrovlnnej bariéry , plotová ochrana senzorickým káblom , alebo infračervené bariéry.